Adventi gyertyagyújtás a Batthyány iskolában

A nagy eseményekre készülni kell. Az idei esztendőben november 29-én, vasárnap vette kezdetét az Advent, a karácsonyt előkészítő időszak. Iskolánkban a vasárnapot követően hétfőn gyújtottuk meg az első gyertyát. A Batthyány Lajos Általános Iskolában hagyomány a gyertyagyújtás, mint ahogy az Adventi Hangverseny is, mely utóbbi sajnos a járvány miatt az idén elmarad.
Az „Advent” szó a latin „Adventus Domini” kifejezésre utal, ami annyit jelent: az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a Messiás, a Megváltó érkezését. Várakozunk négy héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk.
A december egyúttal a jócselekedetek hónapja is. Az emberek a karácsonyra készülvén az otthonaikat, de legfőképp a szívüket ünneplőbe öltöztetik. Az ember ilyenkor próbál elcsendesedni, önvizsgálatot tartani. 
E gondolatokat foglalták össze és mondták el az iskolarádióban Besze Brigitta és Tóth Petra 8. z osztályos tanulók azelőtt, hogy Csáki Anikó a 6. z osztály tanulója és Vargáné Oláh Zsuzsanna igazgató néni meggyújtotta az első lila gyertyát, mely a hit gyertyája.

lila a katolikus liturgiában egyben a bűnbánat színe is, míg a rózsaszín az örömöt jelenti.Ezek egy-egy fogalomra, személyre vagy közösségi eseményre is utalnak. Az adventi gyertyák a hit, remény, öröm és a szeretet szimbólumai.
Ezekben a hetekben próbáljunk meg a lényegre figyelni, a lelkünket előtérbe helyezni, a felfokozott mindennapjaink hajszolt életviteléből a tempót visszavenni!
Fotó: Keserű Szilvia

Játsszunk együtt a Batthyányban!

November vége felé járva a Batthyány Lajos Általános Iskola alsós munkaközössége „Játsszunk együtt!”projektdélutánt szervezett a gyermekeknek. A tanító nénik a hangsúlyt a közös játékra, az együttjátszásra helyezték.
Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy a mai modern, digitális világban megőrizzük a hagyományos közösségépítés alapjait, a közösségi játékokat, melyek bárhol és bármikor játszhatóak. Akár óraközi szünetekben, a tantermekben és kint az udvaron. A jó közösség nem alakul ki automatikusan, ezért a közösségépítésben nagy szerepe van a játékoknak. Kiemelt feladat számunkra, célunk, hogy a gyerekek szeressenek az iskolánkba járni, jól érezzék magukat társaik körében. E napon a tanulók kedvenc társas-, kártya-, és építőjátékaikkal tevékenykedhettek, közösségépítő játékokkal ismerkedhettek. A kis nebulók vidám hangulatban, felszabadultan töltötték el a délutánt tanítóik, osztálytársaik körében.
A végén többen is mondták, kérdezték: – „Tanító néni! Ez nagyon izgalmas, érdekes nap volt. Mikor lesz ilyen legközelebb?”

Fotó: Keserű Szilvia

Meghasadt az égbolt e Hazában

Tisztelt Tanulóifjúság! Tisztelt Kollégák!

Az iskola vezetése nevében szeretettel köszöntelek Benneteket, az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján.
„… meghasadt az égbolt, Mert egy nép azt mondta: „Elég volt” – írta Márai Sándor.
1956. október 23-án meghasadt az égbolt e Hazában, mert a népnek elege lett.
64 évvel ezelőtt egy kicsi, sokat szenvedett nemzet adott értelmet és jelentőséget az egyik legnagyobb Isteni és emberi adomány, a Szabadság igazságosságának.
Az 1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozik, amikor az egész nemzet egy emberként lépett fel egy közös ügy érdekében. S ami mindezt elindította: a demokrácia iránti vágy, a közösség szándékának érvényre juttatása.
1956 októberében nagyon sok embernek kellett egész életére kiható döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés később az életébe került, másoknak hosszú börtönéveket vagy több évtizednyi emigrációt jelentett. Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot.
A forradalmároknak hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2020-ban egy szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk.
Mi már a demokráciát a mindennapok valóságaként, természetes állapotként éljük meg. Szabad választásokon, szabadon nyilváníthatunk véleményt.
Gyermekeink az iskolában a diákönkormányzat rendszerén keresztül szólhatnak bele a diákéveiket meghatározó döntésekbe. Közösen, a szülőkkel és a pedagógusokkal alakítva határozhatják meg azokat a kereteket, amelyek az iskolai életben a személyiségük kiteljesedését, a jövőjük minél biztosabb alapokra helyezését adják.

Emlékezzünk tehát a Hősökre!

A Batthyány Lajos Általános Iskola vezetősége nevében köszönetet mondok a szereplőknek, a 8 osztályosoknak, a felkészítő tanároknak, és azoknak a pedagógusoknak, akik a dekorációt készítették, illetve a technikai feltételeket megteremtették!
Köszönet: Bakóné Nemcsok Ilona, Csankovszki Márta, Fantolyné Makány Ildikó, Fáber Judit, Fekete Imre, Keserű Szilvia, Molnár Elvira, Nagyné Mészáros Erika, Rádiné Petróczi Márta kollégáknak.
Most pedig idézzük fel és emlékezzünk a 64 évvel ezelőtti eseményekre!

Bense Zoltán intézményvezető-helyettes

„Őszhó” Projektdélután a Batthyányban

A kialakult járványügyi helyzet miatt sem mondtunk le a már hagyományosnak mondható alsó tagozatos „Őszhó” projektdélutánunkról. Idén osztálykeretek között elevenítettük fel az őszi jeles napokat, szokásokat.
Az 1-2. évfolyamon projektmunkában dolgoztuk fel az őszi mezőgazdasági munkákat, madárijesztőt készítettünk, játékos sorversenyt rendeztünk őszi termésekkel.
A 3-4. évfolyamon kulturális foglalkozás keretében a betakarítási szokásokkal, munkákkal és a Szent Dömötör-napi behajtással ismerkedtünk. Ez követően tökös és sünis függődíszt készítettünk kézműves foglalkozás keretében.
Köszönet a gyerekeknek, a napközis munkaközösség tagjainak és a szervezőknek.
Fotó: Keserű Szilvia

Iskolai segítő brossúra

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségénekmegelőzésével, prevencióval foglalkozik. A köznevelési intézményekben közvetlenül találkozik a gyermeket, tanulót érintő problémákkal. Tanácsadás formájában nyújt segítséget a gyermekek, szülők, pedagógusok számára.

Brossúrák letöltése: 1. brossúra, 2. brossúra

Aki a tanításra született

Fekete Imre, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola pedagógusa augusztus 19-én, az ünnepi testületi ülésen vette át az életpályájáért odaítélt Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét. Imre mindig a tanítói életről álmodott, de nem riadt vissza a háromműszakos munkától sem. Elszántan kitartott amellett, hogy ő már csak azért is tanár lesz!

Olvasd tovább