Akkreditált Kiváló Tehetségpont a Batthyány

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 2020-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által, az ”Akkreditált Kiváló Tehetségpont” kitüntető címet 2. alkalommal nyerte el. Az akkreditációs minősítés újabb 3 évre szól.
Az intézményben két eltérő jellegű osztály működik:
“A” osztály – emelt óraszámú informatikaképzés, körzeti beiskolázású.
Valamennyi tantárgy tanításában évekkel ezelőtt bevezettük a kompetencia alapú oktatást. A programot első osztálytól informatika órák és nyelvi szakkör egészíti ki.
“Z” osztály – Kodály módszer szerinti, emelt szintű ének-zenei képzés.
A zene révén hozzásegítjük tanulóinkat, hogy lélekben gazdag, a művészetek iránt érdeklődő és azt értő emberekké váljanak. A furulyaoktatás képességfejlesztő hatása gazdagítja ezt a programot, mely kiegészült a csengettyű szakkör bevezetésével a tehetséges tanulóink számára.

Tanulóink színvonalas hangversenyeken, rendezvényeken, kiállításokon, pályázatokon mutathatják be tehetségüket. Az alkotó, előadó tevékenység segíti személyiségük és esztétikai érzékük kibontakozását, ritmusérzékük, kézügyességük, mozgás- és beszédkultúrájuk fejlődését. Az így szerzett képességek megalapozzák, segítik az eredményes és sikeres tanulásukat is.
Munkánk eredményességét rendszeresen mérjük, ami lehetővé teszi a tanulók célirányos fejlesztését. Tevékenységünkben a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt nagy hangsúlyt kap.
Az iskolánk tehetségfejlesztő tevékenységét jelzik az országos szintű versenyeken elért kiemelkedő eredmények. Az új szervezeti forma jelentős szakmai kihívás, de egyben lehetőséget nyújt a más minőségű pedagógiai szemlélet, a szélesebb látókör és komplexebb szakmai együttműködés megteremtésére.
Kiemelten kívánunk foglalkozni a matematikai és természettudományos tehetséggondozással, de fontosnak tartjuk a sport, a művészet szerepét is. A tehetségazonosítás során feltárt más irányultságú tanulóhoz is igyekszünk megkeresni a megfelelő szakembereket.
Iskolánkban angol és német nyelv tanulására egyaránt van lehetőség. Célunk az idegen nyelv megszerettetése, a szóbeli nyelvhasználat fejlesztése és a továbbtanulásra való felkészítés.
Oktató-nevelő munkánk szerves részét alkotják a tanórán kívüli sport és szabadidős foglalkozások, szakkörök, diáknapok, kirándulások és táborok.
Intézményünk típusából adódóan számos jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező, szakmai tudással felvértezett pedagógus áll rendelkezésünkre. Jelenleg 5 kollégánk végzett  tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseket.
A Tehetségpontot helyi (intézményi) hatókörrel kívánjuk létrehozni és működtetni. Célcsoport: 6-14 éves tanulók és szüleik, akiket elsősorban az oktatási intézményünkön keresztül kívánunk bevonni.
Továbbá művészet-, matematika és természetbarát magánszemélyekkel, baráti körökkel, vállalkozókkal és közművelődési intézményekkel vesszük fel minden évben a kapcsolatot.
Reál szakos kollégáink az országos versenyeken túl megismertetik a tanulókkal az egyetemes emberi, európai és nemzeti értékeket és azok tiszteletére nevelik őket.
Szakképzett fejlesztő- és mentálhigiénés kollégák, mérés értékelő- és köznevelési szakértők is segítik a tanulók és a pedagógusok munkáját.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napján

Január huszonkettedike. 1989 óta ekkor ünnepeljük a magyar kultúra napját. Az ünnep annak emlékére született, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Nemzeti imádságunkat Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben.
Intézményünk tanulói az iskolai rádión keresztül először Sinkovits Imre színművész, majd egy vegyeskar, egy gyermekkar és egy zenekar előadásában hallgatták meg egyik leghíresebb versünket.
A Batthyány Lajos Általános Iskola megemlékezését a 7.z/1 osztályosok készítették.

Köszönet nekik és felkészítő tanáraiknak.

Téli madáretetés

A Batthyány Lajos Általános Iskola 3.z osztály tanulói környezetismeret óra keretében, tanítójuk vezetésével kihelyezték az osztály tanulója, Buri Donát által hozott madáretetőket. Így az intézmény környékének madarai biztonságban várják a hideg idő beköszöntét. A diákok folyamatosan figyelik az etetők kihasználtságát és gondoskodnak az élelem pótlásáról, amikor az szükséges.

A szeretet gyertyája és a karácsony ünnepe

Advent utolsó vasárnapján mind a 4 gyertya egyszerre tölti meg az  otthonod és a szíved melegséggel és fénnyel. A gyertyák Jézus születése révén a szétáradó világosságot, egyben a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. A téli szünet előtti utolsó tanítási napon a hit, a remény, az öröm gyertyája mellett fellobbant a szeretet gyertyája is a Batthyány Lajos Általános Iskolában.

Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit intézményvezető köszöntő gondolataiban azt fogalmazta meg, hogy akkor jó az adventi készület, ha minél több ember szívét lángba tudja borítani a gyertyaláng. Az idei karácsony más lesz, mint az eddigiek voltak. Az idei, sok tekintetben különleges, viszont a nagy családi együttlétet nélkülöző karácsony is a várakozás utáni beteljesedés, a remény, a bizakodás ünnepe, amiből erőt meríthetünk a következő időszakhoz.
Az idén a fenyőfát egy helyi vállalkozó ajándékozta az iskolának. Miután fellobbant a negyedik gyertya lángja, majd a karácsonyfa fényei beragyogták az iskolát, elkezdtük a visszaszámlálást az ünnepig.
A gyerekek a karácsonyi ünnepséget, melyet az idén a 4. évfolyamosok adtak, a saját termükbe vonulva az osztályfőnökükkel együtt tekintették meg.
Fontos, hogy otthon is meglegyen ez a várakozás, ott legyen ez az izgalom, az elcsöndesedés a szeretet ünnepére, hogy ebből merítsünk erőt az év utolsó napjaira, majd pedig a következő esztendőre!
Fotó: batthyanysuli.hu

Luca, Luca kity-koty

A hagyományok ápolása a Batthyány Lajos Általános Iskola kiemelt feladatai közé tartozik, így nem feledkeztünk meg idén sem a Luca napi népszokásokról.
Tanulóink a 3. a osztályosok műsora által elevenítették fel e jeles naphoz tartozó szokásokat.
Betekintést nyertek a legismertebb hagyomány, a székfaragás történetébe, a gonosztól, boszorkányoktól való védekezés rejtelmeibe. Azt is megtudhatták, hogy a lányoknak tilos volt e napon dolgozni.
A termékenység előidézését segítette a lucázás, másképpen a kotyolás. A tyúkokat napkelte előtt piszkafával megkotorták, hogy jobban tojjanak, és tavasszal elkotoljanak, azaz kikeltsék a tojásokat. Ezen a napon tilos volt varrni, mert a tilalom megszegőinek nem tojtak a tyúkjai. Ajánlatos volt viszont babot fejteni, hogy ezzel a tyúkból segítsék kifejteni a tojást.
A kotyolás végén jókívánságmondó énekeket regöltek a jól megérdemelt adományokért cserébe: „Luca, Luca kity-koty, tojjanak a tikjok, lúdjok. Annyi kolbászuk legyen, hogy kerítést lehessen fonni. Annyi csibéjük legyen, mint égen a csillag, annyi zsírjuk legyen, mint kútban a víz.”
Az iskolai projekt zárásaként a csoportok lucabúzát ültettek.

Köszönet a felkészítésért, és a színvonalas műsorért a gyerekeknek és tanítójuknak!
Fotó: Keserű Szilvia
Forrás: batthyanysuli.hu

Az öröm gyertyája ragyog a Batthyányban

A harmadik gyertya a hit, remény, öröm és a szeretet négyese közül az örömöt jelképezi.
Advent harmadik vasárnapját követő hétfőn újból megszólaltak a Batthyány Lajos Általános Iskola hangszórói, melyen keresztül a 8.z osztályos Kormányos Ágnes, Marton Tímea és Szedlacsek Szintia mondták el gondolataikat. Ezután Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit intézményvezető köszöntője következett, majd a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei döntőjének helyezettjei gyújtották meg a harmadik gyertyát.
A  fény ragyogni kezd a szívünkben, elárasztja a béke és a boldogság érzése.

Aranyosi Ervin soraival köszöntjük e szép ünnepet:
„Advent, harmadik vasárnap
örömgyertyát gyújtunk,
rózsaszínre vált a lelkünk,
nem nyomaszt a múltunk.
Közeledik a Karácsony,
öröm gyúl lelkünkben,
a szeretet és a hála
vendég életünkben.

Az Adventi várakozást
még az is fokozza,
hogy minden nap, a Karácsonyt,
még közelebb hozza.

A szeretet ünnepére
készül minden lélek.
Három gyertya lángja fénylik,
s hálatelt az ének.”

Fotó: Keserű Szilvia
Szöveg: Bense Zoltán intézményvezető-helyettes

Tájékoztatás

2020. december 12., szombat áthelyezett munkanap. Intézményünkben NEM LESZ tanítás.

Téli szünet: december 19 – január 03.
Első tanítási nap: 2021. január 4., hétfő, “A” hét.

Amikor Advent és a Mikulás egy napra esik

Advent időszakában a második gyertya a reményt jelképezi. Idén az ünnep egybeesett egy másik jeles nappal, Szent Miklós napjával, amikor a Mikulás ajándékot hoz a gyerekeknek.  
A Mikulás persze tisztában van azzal, hogy vasárnap munkaszünet van, így a gyerekek sincsenek az iskolában. A Batthyány Lajos Általános Iskolába is korábban, már pénteken megérkezett, a nebulók nagy-nagy örömére.
Szent Miklós ünnepe az év egyik legkedvesebb és legjobban várt napja. Az alsó tagozatos diákok a tanítójukkal hetek óta készültek a Mikulásnak versekkel, dalokkal, furulyaszóval. Öröm ez a nap, minden kisiskolás számára.
A délután is ennek jegyében folytatódott. Mikulás alakú széthajtható képeslapot és ajándékdobozt készítettek az alsósok a napköziben. A nap levezetéseként pedig játékos sorversenyen vettek részt. Volt itt hógolyófújás, puttonycipelés, hólapátolás, Mikulás képkirakó, dióvezetés, almahordás, szaloncukor célba dobása, Mikulás szánhúzás. Persze nem maradt el a végén a jutalom sem. A Mikulás bácsi zsákjában akadt még egy kis szaloncukor is.
Köszönet a szervező pedagógusoknak a rendkívül tartalmas és szórakoztató programokért!
A Batthyány iskolában már hagyomány, hogy az adventi megemlékezésre a vasárnapot követő hétfőn kerül sor.
A fény vonzza az embert, és ez a szimbolika az, amit az adventi koszorú is jelképez. Az, hogy hétről hétre eggyel több gyertyát gyújtunk meg, arra utal, hogy a lelkünkben is egyre nő a világosság, ahogy készülünk a Karácsonyra.
A népszokások közt megemlíthetjük az adventi naptárat, mely egy 24 napból álló naptár, amiben minden napra egy‑egy kis ajándék van elrejtve. Ezeket, a főleg édességeket december 1‑től naponta lehet kivenni, így telik el karácsonyig tartó négy hetes várakozás.
Az adventi koszorún a reményt szimbolizáló gyertyát is meggyújtjuk, aminek most különösen fontos üzenete van, hiszen a várakozás örömét idén beárnyékolja a járvány. Próbálunk úgy ünnepelni, hogy egyúttal vigyázunk is egymásra.
A 7. z/1 osztályos Besze Bíborka, Papp Noémi  és Sallai Viktória érdekes ismeretterjesztő előadása után intézményünk vezetője, Vargáné Oláh Zsuzsanna, a 8. z osztályos Vízhányó Eszter, Sövény Sára és Szemerédi Balázs tanulókkal közösen meggyújtották a 2. gyertyát.
Ez az adventi időszak csendesebb az elmúlt évek időszakaihoz képest, így alkalmas arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Kicsit elrendezzük magunkban a dolgokat.
Fotó: Keserű Szilvia